X

PrivatMegleren Ålesund har nylig solgt denne eiendommen.

Har du en bolig i dette område som vurderes solgt, kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale.

Fortell meg hva eiendommen ble solgt for
Ålesund-Sentrum – Ålesund

Øvre Strandgate 12

Ålesund-Sentrum – Ålesund

Øvre Strandgate 12

Prisantydning
22.000.000
Primærrom
762m²
Bruksareal
1.406m²
Visning
Etter avtale!
skjema her?
Daglig leder/ Eiendomsmegler/ Partner
97 47 40 88
Salgsoppgave
8.2 / 10
Opplevd trygghet
Veldig trygt
6.1 / 10
Naboskapet
Høflige
7.4 / 10
Kvalitet på skolene
Bra
Befolkning
OmrådePersonerHusholdn.
Apotekertorget
615436
Ålesund
4719921310

Hanne Vadset Knotten

Daglig leder/ Eiendomsmegler/ Partner
PrivatMegleren Ålesund
 

Informasjon om prosjektet

Oppdragsnummer

105-18-0224

Eier

Det Wasmuthske og Rønnebergske legat

Eiendomstype

Næringsbygg

Eierform

Selveier

Betegnelse

Gnr. 200 Bnr. 545 og Gnr. 200 Bnr. 686 i Ålesund kommune

Byggeår

1938 / modernisert 1992

Areal

Primærrom: 762 kvm, Bruksareal: 1 406 kvm, Bruttoareal: 1 635 kvm

Tomtetype/areal

Eiet tomt / 1205 kvm

Beskrivelse av eiendommen

Boligblokk med til sammen 16 leiligheter og 1 næringslokale. Fin og sentral beliggenhet på Aspøya like syd for Ålesund kirke. Eiendommen ble renovert tidlig 1990-tall med nyinnredning av alle leiligheter. Utvendig fornyet i 2003 med omlagt skifertaktekking, samt fasadeoppussing. En spennende eiendom med tilhørende tomt i Kirkegata hvor det er utbyggingspotensiale.

Samtlige leiligheter er utleid med løpende leiekontrakter. Leietakerne er i hovedsak enslige. Ålesund smalfilmklubb leier næringslokalet. Eiendommen er eid av legat og det har vært bestemmelser vedørende leienivå i vedtekter. Nivå på leieinntekter har derfor vært noe lavere enn det som er markedsnivå (selger opplyser om kr. 1 200 000,- i 2018) . En gradvis justering av leienivå til gjengs markedsleie gjøres nå ved inngåelse av nye leieavtaler.

Beliggenhet

Eiendommen har en sentral beliggenhet på Aspøya bare 5 minutters gangavstand fra Brosundet og beste handelssentrum. Eiendommen ligger med fasade syd mot Øvre Strandgate og vest mot Aspegata, hjørneeiendom. Eiendommen har også tilleggstomt med tilkomst fra Kirkegata.

Alle offentlige tjenester er innenfor korte avstander, det er kort vet til barnehage, skole, buss, butikker etc. samt mange hyggelige kafèer og spisesteder i nærmiljøet. Storhaugen friområde med fine grøntareal og utsiktspunkt er også i nærheten. Vakre Ålesund kirke ligger like nord for eiendommen.

Bygninger

Boligblokk oppført med kjeller, 3 boligetasjer og loft.
Kjeller består av boder, lagerrom, ganger samt et næringslokale i del mot syd/vest.
Tre boligetasjer med 3 stk leiligheter i 1. etg., 6 stk. leiligheter i 2. og 3. etg. Loft har en leilighet og forøvrig uinnredet loft som bodareal/ loftsrom.

Det foreligger prosjekteringsrapport utarbeidet av ART arkitekter og ingeniører AS for bygging av heis på nordsiden av blokken, denne inneholder kostnadsoverslag og skisser. Mer informasjon fåes ved megler.

Det foreligger også skisser for boligbygg på tomt 200/ 686. Dette gir en spennende mulighet for samlet utnyttelse av eiendommene.

Byggemåte

Byggemåte beskrives generelt i takstrapport: Fundamentert med støpte betongsåler. Støpt gulv på grunn i kjeller. Yttervegger i støpt betong, utvendig pusset/ malt. Etasjeskillere er trebjelkelag. Kobber vannrør og avløpsrør av stål/ plast. Vinduer og verandadør med trekarmer og 2-lags isolerglass/ gjennomgående sprosser. Elektrisk skap med automatsikringer/ jordfeilbrytere og overspenningsvern.

Arealer og fordeling per etasje

Totale areal BTA 1635 kvm., BRA 1406 kvm. P-rom 762 kvm. Nærmere spesifikasjon av areal i vedlagte takstrapport. Areal er i hovedsak beregnet fra bygningstegninger, kontrollmålinger er foretatt i bygning. Mindre avvik kan forekomme.

Kjeller: BTA 102, BRA 80

1.Etasje: BTA 424, BRA 364, P-rom 159, S-rom 205
3 stk leiligheter med areal fra 49 - 55 kvm.

2.Etasje: BTA 462, BRA 396, P-rom 268, S-rom 128
6 stk leiligheter med areal fra 30 - 55 kvm.

3.Etasje: BTA 462, BRA 396, P-rom 275, S-rom 121
3 stk leiligheter med areal fra 30 - 55 kvm.

Loft: BTA 185, BRA 170, P-rom 60, S-rom 110
1 stk leilighet med areal 60 kvm.

Innhold

Kjeller er i del mot øst er avdelt med boder/ lagerrom.

1. etasje har 3 leiligheter samt hovedinngang, trapperom, ganger, næringslokale.
2. etasje har 6 leiligheter, ganger og trapperom.
3. etasje har 6 leiligheter, ganger og trapperom.
4. etasje har 1 leilighet, gang, trapperom og loftsareal med bod/ tørkeloft.

Standard

Blokken ble rehabilitert i 1992 innvendig og utvendig. Nye vinduer i hele blokken og ominnredet innvendig. Standard på leilighetene er i hovedsak fra 1992 dog med fornyinger/ vedlikehold etter behov. Blokken ble renovert utvendig i 2003. Yttertak ble omlagt, og fasader og vinduskarmer ble overflatebehandlet og malt.

Utstyr

Vannrør av kobber, avløpsrør i stål/plast.
El-skap med automatsikringer, jordfeilbrytere og overspenningsvern. Anlegget ble kontrollert i 2005, og det ble da gitt anbefaling om utbedring.

Oppvarming

Elektrisk.

Parkering / Garasje

Soneparkering i nærliggende gater.

Adkomst

Enkel adkomst fra hovedveg til eiendommen. Se kartskisse på høyreside i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til eiendommen. På visningsdagen vil det bli skiltet av PrivatMegleren.

Beskrivelse av tomt/hage

Gnr 200 bnr 545:
Areal på tomten er 1019,2 kvm. iht offentlige register. Bebygd med bygård/ blokk med til sammen 16 leiligheter og 1 næringslokale (butikk på gateplan). Tomten har mot nord i bakgård støpte platter/ trapper som uteareal, mot syd er det opparbeidet hage/ grøntareal med gjerde mot Øvre Strandgate- hovedinngang er på sydsiden. Fortau mot Øvre Strandgate i syd og mot Aspegata i øst. Mot nord grenser eiendommen bla til gnr 200 bnr 686 som er en del av handelen.

Gnr 200 bnr 686:
Tomten er 186,7 kvm og er tidligere tilleggsareal til naboeiendom øst for tomten. Tomten kan utnyttes selvstendig for utbygging av bolig. Den ble ervervet av DWRL for å sikre mulig tilkomst til fremtidig heis som er prosjektert på nordsiden av blokken. Utvikling av areal for parkering er også et potensiale. Nærmere informasjon ved megler.

Servitutter / rettigheter

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Vei / Vann / Avløp

Offentlig tilknyttet vann og avløp via private stikkledninger.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest for rehabiliteringen av bygget datert 18.05.1993.

Verdi ved skattefastsetting

Det foreligger ikke ligningsverdi. Eiendommens er regnskapslignet.

Reguleringsforhold

Reguleringsplan med bestemmelser for Ålesund sentrum gjelder. Eiendommen er regulert til boligformål.

Faste, løpende kostnader

Kommunale avgifter Kr. 60 881,08 pr. år
Forsikring i / W.R.Berkley Insurance Nordic kr 79 130 (polisenummer 201966,2)
Eiendomsskatt kr 22600,- (2018)
Strømkostnadene i regnskapet for 2016 var kr 57.629,33, 2017 kr 56.604,74 og til nå i 2018 er kostnaden 36.466,69.

Nåværende eier opplyser for øvrig om leieinntekter kr. 1 200 000,- per år (2018).

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Annen nyttig informasjon

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.

Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen.

Kommunal forkjøpsrett må avklares før overtagelse av eiendommen, varsel sendes til kommunen ved budaksept, behandlingstid er inntil 4 mnd.

Adgang til utleie (boligformål)

Alle leiligheter, samt næringslokalet, er p.t. utleid.

Konsesjon / Odel

Nei.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra selger. Videre oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Deretter kan bud gis.

Meglers vederlag og utlegg

Meglerprovisjon er avtalt til 0,9% av oppnådd totalpris, og i tillegg faktureres utlegg og tillegg etter avtale.
Tilretteleggingshonorar kr. 15 000,-, Oppgjørskostnad/garantiforsikringspremie kr. 6 500,-, Kommunale opplysninger Kr. 3186,-, Pantattester/ grunnbok fra St.kartverk Kr.808,-, Sikringsobligasjon - Statens Kartverk Kr.525,-,

Dersom eiendommen ikke blir solgt skal selger betale kr. 9900,-, samt utlegg og tillegg.