X

PrivatMegleren Ålesund har nylig solgt denne eiendommen.

Har du en bolig i dette område som vurderes solgt, kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale.

Fortell meg hva eiendommen ble solgt for
Ålesund-Hessa – Ålesund

Hessa

Ålesund-Hessa – Ålesund

Hessa

Prisantydning
460.000
Tomtareal
221 m2
Visning
Etter avtale!
skjema her?
Eiendomsmegler MNEF
92 26 01 25
Salgsoppgave
9.1 / 10
Opplevd trygghet
Veldig trygt
7.2 / 10
Naboskapet
Godt vennskap
7.6 / 10
Kvalitet på skolene
Veldig bra
Befolkning
OmrådePersonerHusholdn.
Sævollen
873311
Ålesund
4719921310

Helene Sætre

Eiendomsmegler MNEF
PrivatMegleren Ålesund
 

Informasjon om prosjektet

Beliggenhet

Sørvendt nausttomt med beliggenhet på Hessa like ved Korsvika terrasse. Det er flott utsikt fra tomten ut mot Langevåg og Sulafjellet. Beliggenheten er svært attraktiv, og her har man lett tilkomst både fra offentlig veg og sjøveien.

Det er flere turmuligheter i område. Det er gangavstand både til turstier til Sukkertoppen og til Tueneset.

Bygninger

Nausttomten er uten bebyggelse pr dags dato. Ifølge reguleringsbestemmelsen for område er det bestemmelser for byggemåte. Kommunen skal påse at bygninger i samme område skal ha samme enhetlig og harmoniske utførelse med hensyn til takvinkel, material og farge. Naustet skal ha en mønehøyde på maksimalt 5,5 m og kan ha en grunnflate på opptil 50 kvm. Naustene i område kan sammenkjedes (2-3 naust). Ved oppføring av naustet skal det være en nøktern byggestil, og ha fasadekledning i enten ubehandlet eller malt stående trepanel. Den naturlige strandlinjen skal i størst mulig grad bevares. Det kan opparbeides støer som skal utføres i naturstein.

Parkering / Garasje

Parkering i området

Adkomst

Lett adkomst fra offentlig veg. Se kartskisse på høyre side i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med PrivatMegleren visningsskilter.

Beskrivelse av tomt/hage

Sørvendt tomt med flott utsikt mot Sulafjellet og Langevåg. Gode solforhold på eiendommen.

Ubebygde deler av tomten skal gis en tiltalende utforming. Eksisterende vegetasjon, steingjerder og lignende bør så langt som mulig innpasses i utenomhusanleggene. Den naturlige strandlinjen skal i størst mulig grad bevares. Det kan opparbeides støer som skal utføres i naturstein. Betongstøer eller vorer tillates ikke. Utfylling i sjøen, moloer eller flytebrygger tillates ikke. Det er ikke lov til å sette opp gjerder eller andre innretninger som kan hindre fri ferdsel, og tiltak som er til hinder for dette kan fjernes av kommunen.Ingen tomt må beplantes med trær eller busker som etter kommunens skjønn vil virke sjenerende for trafikksikkerheten.

Dersom en under arbeid kommer over noe som kan være automatisk freda kulturminne, plikter en å stoppe arbeidet og ta kontakt med kulturavdelinga i fylket for avklaring, jf. kulturminnelova §8 andre ledd.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kontakt megler for nærmere informasjon.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Tinglysning datert 01.04.2015. Dagboknr.: 292856-1/200. Registrering av grunn.

Vei / Vann / Avløp

Offentlig veg.

Reguleringsforhold

Tomten er regulert til Uthus/naust/badehus i regulerinsplanen for Hessa syd - Sjøfrontdelen fra Gnr. 118 Bnr 16 i vest til del av gnr. 118 Bnr. 782 i øst, datert 11.12.2014.

Faste, løpende kostnader

Det er ingen kommunale avgifter tilknyttet denne tomten.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Eierskifteforsikring

Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring, og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det inngis bud på eiendommen.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra selger. Videre oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Deretter kan bud gis.