Klikk for galleri

Slinning - Romslig nausttomt med opparbeidet stø og molo med sørvendt beliggenhet.

X
Ålesund-Hessa – Ålesund

Slinning

Ålesund-Hessa – Ålesund

Slinning

Prisantydning
590.000
Tomtareal
241 m2
Visning
Etter avtale!
Visning
Etter avtale!
skjema her?
Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig / Partner
98 87 06 91
Salgsoppgave

Julianne Sørheim

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig / Partner
PrivatMegleren Ålesund
 

Informasjon om prosjektet

Beliggenhet

Eiendommen ligger fint til på Slinningen på Hessa. Tomten har sørvendt beliggenhet og det er opparbeidet stø og molo ut fra nausttomten. Slinningen ligger ca. 8 minutters kjøretur fra Ålesund sentrum med alle fasiliteter.

Adkomst

Enkel adkomst fra offentlig vei. Ved fellesvisninger vil det bli skiltet med PrivatMegleren. Se forøvrig vedlagt kart.

Beskrivelse av tomt/hage

Tomten ligger i lett skrående terreng med sørvendt beliggenhet på Slinningen. Eiendommen har tinglyst gangrett over gnr 117 bnr 11.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

2004/12837-2/58 Livsvarig borett. Det er sendt anmoding om sletting av denne til kartverket. Kontakt megler for status.

Rettighet:
2017/404202-2/200 Bestemmelse om gangrett/rett til sti. Rettigheten ligger vedlagt prospektet.

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting kr ,- pr

Reguleringsforhold

Regulert i henhold til reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for Sinningsodden - Olsvikskaret Del 1 - Ålesund kommune. Eiendommen er regulert til naustbebyggelse.

§7: I naustområdene kan oppføres naust som i form, deimensjon og materialvalg er tilpasset eksisterende naustbebyggelse.
§8 Tomtedelingen skaøl være som vist på planen. Bebyggelsen skal plasseres innenfor de regulerte byggegrenser. For naustområdene kan bgningsrådet kreve utarbeidet en samlet plan for tomtedeling og plassering av naust.

Planen ligger i sin helhet vedlagt prospektet.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Annen nyttig informasjon

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.

Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør. Hvitevarer, som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Eierskifteforsikring

Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring, og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det inngis bud på eiendommen.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra selger. Videre oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Deretter kan bud gis.