X

PrivatMegleren Ålesund har nylig solgt denne eiendommen.

Har du en bolig i dette område som vurderes solgt, kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale.

Fortell meg hva eiendommen ble solgt for
Ålesund-Ellingsøy – Ellingsøy

Brendehaugen

Helene Sætre

Eiendomsmegler MNEF
PrivatMegleren Ålesund
 

Informasjon om prosjektet

Oppdragsnummer

105-17-0277

Eier

Stian Hestad

Eiendomstype

Fritidseiendom

Eierform

Selveier

Betegnelse

Gnr. 164 Bnr. 78 i Ålesund kommune

Tomtetype/areal

Eiet tomt / 95 kvm

Beliggenhet

Tomten ligger i sjøkanten ved Brendehaugen boligfelt på Ellingsøya i Ålesund kommune. Det er bilveg helt frem til tomten, som grenser til andre nausttomter. Tomten er sydvendt og har en svært fin beliggenhet. Solen kan nytes fra morgen til kveld, og utsikten er mildt sagt idyllisk. Her har du fin utsikt av Ellingsøyfjorden og utsikt mot sydvest til Sunnmørsfjellene.

Eiendommen har også nærhet til andre flotte tur- og friluftsområder. Noen hundre meter unna ligger stien som fører opp til Nøråsen. Turen er familievennlig og belønnes med en nydelig utsikt mot fjellene i Haram. Fra eiendommen er det ca. 5 min kjøring til foten av Myklebusthornet. Toppen troner 329 moh. og byr på et vidstrakt panorama. Ellers så består nærområdet av andre naust, eneboliger og flermannsboliger. Det er småbåthavn like ved nausttomten.

Beskrivelse av nærområdet / fasiliteter

Dagligvarehandelen kan gjøres ved blant annet Spar på Stokke og Kiwi på Kverve. Ønsker du ytterligere servicetilbud er det i overkant av 20 min kjøring til Kremmergaarden og Ålesund Storsenter i Ålesund sentrum. Sentrum kan ellers by på en rekke spisesteder, nisjebutikker og alt av bymessige fasiliteter.

Bygninger

Det er pr dag dato ikke oppført naust på fritidstomten. Ifølge reguleringsplanen for Ellingsøy, Brendehaug kan man oppføre naust med grunnflate på inntil 50 kvm. Naustet skal oppføres med møntak. Her kan det bygges opptil 5 meter mellom møne og terrengnivå i sjøfasaden.

Parkering / Garasje

Det er ifølge reguleringsplanen regulert til felles parkering på område.

Adkomst

Lett adkomst fra offentlig veg. Se kartskisse på høyre side i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen.

Beskrivelse av tomt/hage

Sørvendt tomt med fin utsikt mot fjort og fjell. Gode solforhold på eiendommen. Det er delvis opparbeidet felles parkeringsplass like ved tomten. Ifølge reguleringsplanen er dette felles.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kontakt megler for nærmere informasjon.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Vei / Vann / Avløp

Tomten er tilknyttet offentlig veg.

Verdi ved skattefastsetting

Ligningsverdi kr 72 000,- pr 31.12.2016.

Reguleringsforhold

Tomten er regulert til naustformål i reguleringsplan for Ellingsøy, Brendehaug - Ålesund Kommune med tilhørende bestemmelser, datert 03.12.1984. Og er regulert til naust. En kopi av planen med tilhørende bestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven.

Faste, løpende kostnader


Det er ingen kommunale avgifter tilknyttet denne tomten.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. PrivatMegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. PrivatMegleren mottar godtgjørelse for dette.

Annen nyttig informasjon

Utvendige arealangivelser er hentet fra matrikkelrapport. Se vedlegg.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Eierskifteforsikring

Selger har tegnet eierskifteforsikring, og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det inngis bud på eiendommen.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra selger. Videre oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Deretter kan bud gis.

Meglers vederlag og utlegg

Markedspakke (Kr.8 500)
Oppgjørskostnad (Kr.4 970)
Kommunale opplysninger (Kr.2 353,75)
Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: 300 000,-) (Kr.39 000)
Sikringsobligasjon - Statens Kartverk (Kr.525)
Tilretteleggingshonorar (Kr.9 900)

Dersom eiendommen ikke blir solgt skal selger betale kr 9900 + utlegg/tillegg.