Drone
Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Brendehaugen

Ålesund-Ellingsøy
6057, Møre og Romsdal

300.000,-

Ellingsøy - Nausttomt beliggende i Brendehaugen. Kan bygge inntil 50 kvm i grunnflate og 5 meter i mønehøyde fra terrenget mot sjøsiden.

Utskriftsvennlig komplett salgsoppgave