Klikk for galleri

Fjørtofta - Vakre Malen hyttefelt - Ledige hyttetomter - Visning i ferdig hytte kan avtales.

X
Haram – Fjørtoft

Malen Hyttefelt

Hanne Vadset Knotten

Daglig leder/ Eiendomsmegler MNEF / Partner
PrivatMegleren Ålesund
 

Informasjon om prosjektet

Beliggenhet

Malen hyttefelt ligg på øya Fjørtofta i havgapet mellom Ålesund og Molde. Fjørtofta er et flott feriested og kan by på sjønært friluftsliv, flott kulturlandskap og store naturopplevelser. Øya har fergeforbindelse i dag. Gjennom Nordøyvegen er det planlagt landfast vegforbindelse.

Dette er en unik mulighet hvor det er regulert 15 hyttetomter i strandkanten - flere er allerede solgt. Priser fra kr 550 000,- til kr 750 000,-, alt etter størrelse og beliggenhet i feltet.
Se film fra området på denne nettsiden: http://www.malenhyttefelt.no/video

Beskrivelse av nærområdet / fasiliteter

Fjørtofta er et trivelig lokalsamfunn med spredt bebyggelse og mennesker i alle aldre som er fast bosatt. Der er egen butikk og rike muligheter for naturopplevelser og aktiviteter, samtidig er det langt fra byens stress og jag.
Beliggenheten er flott med med sol fra tidlig morgen til sein kveld. Det er bare noen få meter til felles sandstrand, Malestranden, utan forstyrrande biltrafikk i nærleiken.

Området byr på strand, spor fra steinalder og vikingtid, særlig rikt flora og fugleliv, muligheter for ridning, padling, sykling, surfing, og bading etc.
Fine turstier og turalternativ, blant anna til Fjørtoftneset fyr. Båtliv og fiske er selvsagt på Fjørtofta. Det er flere marinaer i nærheten med mulighet for båtplass.

Bygninger

Området er regulert til fritidsboligbebyggelse. Totalt 15 tomter hvorav 5 er solgt.

Oversikt over tomter:
Tomt 1 - areal 911 kvm - kr 550 000,-
Tomt 2 - areal 735 kvm - kr 600 000,-
Tomt 3 - areal 950 kvm - kr 575 000,-
Tomt 4 - areal 1145 kvm - kr 600 000,-
Tomt 5 - areal 840 kvm - kr 600 000,-
Tomt 6 - areal 980 kvm - kr 650 000,-
Tomt 7 - areal 1090 kvm - SOLGT
Tomt 8 - areal 980 kvm - SOLGT
Tomt 9 - areal 1165 kvm - SOLGT
Tomt 10 - areal 1106 kvm - SOLGT
Tomt 11 - areal 1200 kvm - SOLGT
Tomt 12 - 1335 kvm - SOLGT
Tomt 13 - 1425 kvm - SOLGT
Tomt 14 - 1440 kvm - 650 000,-
Tomt 15 - 1541 kvm - 550 000,-

Byggemåte

Det er inngått samarbeid med hytteleverandøren Rindalshytter om utvikling av området og bygging av hytter, dog er man ikke pålagt å benytte Rindalshytter på alle tomtene. Rindalshytter har mange flotte hyttemodeller som kan ses nærmere på www.rindalshytter.no, og de tilpasser også gjerne til den enkelte kjøpers ønske.

Parkering / Garasje

Det er plass til parkering ved hver hytte, på egen tomt. I tillegg er det felles parkeringsplass, gjesteparkering, med god plass ved starten av feltet.

Adkomst

Ferge fra Brattvåg, Dryna eller hurtigbåt fra Ålesund.

Beskrivelse av tomt/hage

Tomtene blir romslige med areal fra 735 kvm til hele 1541 kvm, og de ligger i et tun med felles adkomstvei i feltet. Det er også innregulert og opparbeidet parkeringsplass og leikeplass med leikestativ. Naturtomter kun få meter fra flott sandstrand. Velforening skal etableres som alle tomteeiere blir medlemmer av.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Det er byggeklausul på 8 av 12 tomter for Rindalshytter (2 er allerede bygget). Kjøper står fritt til å velge hytte i Rindalshytter sitt sortiment eller få den tegnet av Rindalshytter, evt kan annen leverandør velges.

Vei / Vann / Avløp

Hyttefeltet er bygd ut med full infrastruktur med høy teknisk standard på anlegget. Vei, vann og kloakk er fremlagt 1 m. inn på hver tomt samt kabel fremlagt for strøm og internett. Privat vannverk som betales ca kr 25 000,- i tilknytningsavgift. Felles privat avløpsanlegg på feltet.

Reguleringsforhold

Regulert iht plan for gnr 3 bnr 4 og 38 - Fjørtoft Haram kommune datert 14.11.2012.

Faste, løpende kostnader

Ingen faste kostnader er beregnet enda, men det vil normalt løpe vannavgift, avløp, evt. renovasjon for fritidsbolig, strøm og bygningsforsikring.

Oppgjør

Fullt oppgjør/ kontant før overtagelse.

Finansiering

Hvis du ønsker en rask avklaring på finansielle forhold, ta kontakt med PrivatMegleren som har agentavtale med Nordea på finansielle tjenester og mottar godtgjørelse for dette.

Konsesjon / Odel

Grønn egenerklæring om konsesjonsfrihet må signeres og godkjennes av kommunen.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Budgiving

Som budgiver hos PRIVATmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere.

Alle bud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på PRIVATmeglerens nedlastbare "app." og på eiendommens annonse på www.finn.no.
Bud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med budskjema.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra selger. Videre oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Deretter kan bud gis.